تبلیغات

دکتر فریبرز امینی ( متخصص ارتودنسی)

دکتر فریبرز امینی دوره  دندانپزشکی عمومی خود را  با رتبه اول  در سال 1370 و دوره تخصص ارتودنسی را  نیز با رتبه اول  در سال1375 به پایان رسانید و بورد تخصصی ارتودنسی خود را در سال 1376 از دانشگاه  شهید بهشتی دریافت نمود.

از سال 1375  به عنوان استادیار وعضو هیئت علمی تمام وقت در دانشکده دندانپزشکی  شروع به تدریس نمود  ، در سال 1386 به  رتبه دانشیاری و در سال 1393 او اولین نفری است که دربین تمامی رشته های دندانپزشکی دانشگاه دندانپزشکی آزاد اسلامی  به رتبه استاد تمامی (پروفسوری) ارتقا یافت .ازسال 1386نیز  تا کنون به عنوان رییس  بخش تخصصی ارتودنسی  در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مشغول به کار می باشد. از سال 1391تا کنون نیز عضو  هیئت ممیزه مرکزی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد .دو دوره عضو هیئت مدیره  انجمن متخصصین ارتودنسی   ایران بوده  . به مدت دو سال  نیز عضو گروه علمی تخصصی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

 دارای 26 مقاله علمی پژوهشی  ISI و PUB MED در مجلات علمی ارتودنسی معتبر دنیا, 18 مقاله در مجلات  علمی  داخلی،  28  خلاصه مقاله در کنگره های بین المللی  داخلی و خارجی  و 11سخنراني درکنگره های  متخصصين ارتودنسي  در  کشورهای آمریکا ، ایتالیا ،آلمان، فرانسه، هلند ،دانمارک ،فنلاند ، پرتقال و اسپانیا   و متجاوز از 40 سخنرانی  در انجمن های علمی  تخصصی داخلی می باشد.

مترجم و مولف 3 کتاب در زمینه ارتودنسی با عناوین (1-درمان های ارتودنسی و ارتوپدی  در دوره دندانی مختلط  - انتشارات رویان پژوه 2- طراحی و ساخت دستگاههای ارتودنسی متحرک - انتشارات شایان نمودار3-ارتودنسی و جراحی دندانهای نهفته - انتشارات رویان پژوه ) می باشد.داورمقالات  مجله های معتبر خارجی  از جمله  Angle orthodontist   Head and neck medicine ,و Archive of Oral biology  و عضو هیئت تحریریه  مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی  نیز می باشد .در  سال 1391 از طرف وزارت علوم  و فناوری بعنوان پژوهشگر برتر انتخا ب گردید. 

 دکتر امینی بعنوان رئیس  کنگره بین المللی انجمن متخصصین ارتودنسی ایران در سال 1395 انتخاب شدند 

                                                                            

 

معرفی کتاب ها:

 

 

 

آخرین مقالات
آرشیو